Allmänna villkor

Distansutbildning

Anmälan till distansutbildningar är bindande och kan inte avbokas. Distansutbildning är tillgänglig i 12 månader från anmälan.

Fakturering sker vid anmälan med betalningsvillkor 30 dagar.

Lärarledd utbildning

Anmälan till lärarledda utbildningar är bindande men inte personbundna, utan kan överlåtas till annan person inom samma företag. Vid om- eller avbokning av lärarledd utbildning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 procent av kursavgiften. Vid om- eller avbokning senare än två veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften.

Vid sjukdom hos föreläsare vid lärarledda utbildningar förbehåller vi oss rätten att flytta en eller flera kursdagar till annat tillfälle.

För utsänt material debiteras alltid.

Fakturering sker vid anmälan med betalningsvillkor 30 dagar.

Kontakta oss vid frågor

Har du frågor om våra allmänna villkor eller bokningsregler, vänligen kontakta info@contento.se

 

Hantering av personuppgifter

Bakgrund och syfte

Vi behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna genomföra utbildningen.

Vilka personuppgifter behandlas?

Vi behandlar grundläggande personuppgifter om dig, såsom ditt namn och din e-post­adress. Normalt behandlar vi även ditt personnummer för att möjliggöra en säker identifiering av dig.

När du deltar i en utbildning lagras uppgifter om vilken utbildning du tilldelats, ditt genomförande av utbildningen och de resultat du uppnår på eventuella kunskapstest och övningsuppgifter samt i före-kommande fall dina kom­menta­rer och svar i fritextfält.

Vi inhämtar personuppgifterna direkt från dig.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

Vi lämnar inte ut personuppgifter om dig utan ditt samtycke.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Contento Financial Training är ett särskilt företagsnamn till Learnify AB, org.nr. 5563865-5475. Det är Learnify AB som är personuppgiftsansvarig om du använder portalen som privatperson. Om ett företag eller organisation köpt utbildningen åt dig så är Learnify personuppgiftsbiträde.

Laglig grund

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av artikel 6 b) i data­skydds­förordningen EU 2016/679 som avser fullgörande av avtal. Med avtal avses här ditt köp av utbildning hos oss.

Gallring av uppgifter

Efter det att du har genomfört en utbildning med godkänt resultat spar vi uppgift om vilken utbild­ning du har genomgått och ditt utbildningsresultat samt de person­upp­gifter som behövs för att identifiera dig och för att kommunicera med dig. Uppgifterna sparas normalt i minst fem år, men uppgifterna kan sparas under en längre tid om vi bedömer att det är motiverat med hänsyn till den aktuella utbildningen.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till information om de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om upp­gifterna är felaktiga har du rätt till rättelse. Du har rätt till radering av alla eller vissa uppgifter, om vi inte längre har ett berättigat intresse av att ha kvar dessa. Under vissa omständigheter har du rätt att få ut dina uppgifter i ett maskinläsbart och strukturerat sätt (dataportabilitet). Du har även rätt att framföra klagomål på vår behandling av dina personuppgifter hos Datainspek­tionen.

Om du har ytterligare frågor

Om du har ytterligare frågor kan du kontakta oss på:

Learnify AB, Olof Palmes Gata 20b, 111 37 Stockholm
Telefon: 08-407 00 40
E-post: info@learnify.com

Stäng
Stäng
Stäng
Success! Indicates a successful or positive action.
Error! Indicates a successful or positive action.